Adem en Ontspanningstherapie

Adem en ontspanningstherapie volgens de Methode van Dixhoorn (AOT) is de laatste decennia ontwikkeld door dr JJ van Dixhoorn. Het is een laagdrempelige en vriendelijke therapievorm die u leert uw spanning te reguleren.

Uitgangspunt van de adem en ontspanningstherpie is dat onnodige spanning het dagelijks functioneren bemoeilijkt. Een kenmerk van onnodige spanning is dat het dikwijls niet gevoeld wordt. Mensen raken zo gewend aan hun manier van denken, reageren, ademen en bewegen dat ze de onnodige spanning daarin niet opmerken of niet kunnen veranderen. Wat wel gemerkt wordt zijn de gevolgen van de onnodige spanning. Dit kan zich op vele manieren uiten: nervositeit, prikkelbaarheid, hyperventilatie, pijn en moeite met bewegen om maar een paar voorbeelden te noemen.

Spanning is onontkoombaar en hoort bij het leven. Sommige mensen kunnen er van nature uitstekend mee omgaan, anderen zullen dat moeten leren. Bij het leren omgaan met spanning is het enerzijds van belang dat u de spanning leert herkennen en anderzijds dat u het, zo mogelijk, leert loslaten. Adem en ontspanningstherapie leert u om uw spanning te reguleren met eenvoudige aandachts-, adem- en bewegingsinstructies. Ook het gebruik van zachte handgrepen, die u helpen om u meer bewust te worden van uw lichaam en die de ontspanning bevorderen, is dikwijls een onderdeel van de therapie.

Bij de adem en ontspanningstherapie gebruiken we graag een proefbehandeling van 4 keer om samen te kijken of deze therapievorm iets voor u kan betekenen. Een periode van 4 behandelingen is meestal voldoende om te beoordelen of klachten spanningsgebonden zijn. Is dit het geval en begint er iets te veranderen, dan kunt u de therapie nog wat langer voortzetten. Reageren uw klachten niet, dan wordt dikwijls duidelijk waar dat aan ligt en met deze informatie kunt u gericht een andere behandelvorm kiezen.

Het indicatiegebied voor adem en ontspanningstherapie is ruim. In fysiotherpiepraktijk Hoppesteijn is er vooral ervaring in het gebruik van adem en ontspanningtherapie bij: algemene spanningsklachten, hyperventilatie, functionele problemen van het houdings en bewegingsapparaat en nabehandeling van CVA.

Zie ook: www.ademtherapie-aos.org, www.methodevandixhoorn.com, www.vandixhoornvereniging.nl.