Makkelijk bewegen, makkelijk ademen

Makkelijk bewegen en makkelijk ademen is voor veel mensen niet vanzelfsprekend. Soms is de oorzaak van dit ongemak duidelijk en goed behandelbaar. Vaak echter is er geen duidelijke oorzaak voor het ontstaan of aanhouden van klachten. In die gevallen speelt onnodige, ofwel disfunctionele spanning in het houdings- en bewegingsapparaat mogelijk een rol.

Periodes van spanning, blessures en operaties maar ook de druk van het dagelijks leven en gewoontehoudingen kunnen sporen achter laten in het lichaam. Ons lichaam reageert op de wisselende situaties die zich voordoen. Zo krimpen we ineen van pijn, gaan gebukt onder zorgen en houden van schrik de adem in. Dit is volkomen normaal en is geen probleem als het lichaam weer ontspant en de adem de ruimte krijgt als de betreffende situatie voorbij is. Om diverse redenen gebeurt dit niet altijd. Restjes spanning die in het lichaam aanwezig blijven kunnen op den duur zo gewoon worden dat we ze niet eens meer opmerken. We vergeten als het ware hoe het aanvoelt om ontspannen te zijn en makkelijk en vrij te bewegen en te ademen. Toch beïnvloed deze “gewoon” geworden maar eigenlijk onnodige spanning onze houding, beweging en adem. Dit kan tot een scala van klachten leiden of klachten onderhouden.

Zo kan iemand die bij voorbeeld als kind een knieblessure heeft gehad, als volwassene zijn been nog steeds uit gewoonte ontlasten, zonder dat zelf in de gaten te hebben. Iemand die zich aangeleerd heeft ‘goed’ rechtop te zitten houdt vaak onbewust de buik aangespannen waardoor de adem sterk belemmerd kan worden en men soms zelfs gaat hyperventileren.

Het opnieuw leren voelen en loslaten van onnodige, onbewuste spierspanning en het aanleren van gezonde, natuurlijke beweginspatronen resulteert dikwijls in meer ontspanning, makkelijker bewegen en ademen en minder pijn. Patiënten zijn vaak verbaasd hoe zelfs bij chronische klachten verbetering mogelijk is. Om dit makkelijk bewegen en ademen te bereiken wordt naast de reguliere fysiotherapeutische methoden gebruik gemaakt van technieken uit de adem en ontspanningstherapie methode van Dixhoorn, de methode Feldenkrais, de methode Mobilizing Awareness en de oefeningen van Gordon Brown. Al deze methodes benadrukken het belang van lichaamsbewustzijn en bevorderen het makkelijk bewegen en ademen.