Geriatrie fysiotherapie

Mensen die ouder worden en moeite krijgen met de normale dagelijkse bewegingen kunnen gebaat zijn bij de specifieke deskundigheid van de geriatriefysiotherapeut. Deze heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare groepen met een hoge biologische leeftijd die te maken hebben met complexe problematiek. Het gaat daarbij niet alleen om ouderen, maar ook om patiënten die vanwege hun ziekte, bijvoorbeeld de Ziekte van Parkinson al verschijnselen kunnen vertonen van ouderdom.

De geriatriefysiotherapeut werkt vanuit haar specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten doen vooral oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij hun dagelijkse bewegen en het voorkomen van achteruitgang. Tot het werk behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden, verzorgenden en eventuele mantelzorgers.

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een posthbo-opleiding geriatriefysiotherapie gevolgd.

In verzorgingscentrum Hoppesteyn werken verzorging en fysiotherapie bij de behandeling van geriatrische patiënten nauw samen.